ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

อาจารย์เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ นครซิดนีย์ เมื่อวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2557

รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มหาวิทยาลัย UTS (University of Technology,Sydney)
เมื่อวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2557 ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

 

100714_4-1.jpg110714_7-1.jpg110714_11-1.jpg110714_4-1.jpg130714_5-1.jpg