ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ให้การต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ปราณี จงสุจริตธรรม หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

และอาจารย์ Kanako Yoshimine

ให้การต้อนรับ Ms.Raian Yoko ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น

ร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557

 

11077.jpg