ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ให้การต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จังหวัดชิสึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ปราณี จงสุจริตธรรม หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก และอาจารย์ Kanako Yoshimine

ให้การต้อนรับ Mr.Taku Hasegawa ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จังหวัดชิสึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557

 

 

IMG_3897-1.jpgIMG_3899-1.jpgIMG_3896-1.jpgIMG_3898-1.jpg