ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

งานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ปราณี จงสุจริตธรรม หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ถ่ายภาพกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายชิเกะกะซุ ซะโตะ (H.E. Mr. Shigekazu Sato)

ในงานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น

ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในวันพุธที่ 17 กันยายน 2557

 

1412562175532-1.jpg1412562178444-1.jpg