ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

หัวหน้าภาคฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต 2557

รองศาสตราจารย์ ปราณี จงสุจริตธรรม หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557

ในวันซ้อมรับปริญญา วันที่ 29 กันยายน 2557

 

1412562171465-1.jpg