ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ให้การต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า

 รองศาสตราจารย์ ปราณี จงสุจริตธรรม หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก พร้อมด้วยอาจารย์ Kanako Yoshimine, อาจารย์ Tanaka Ruriko

และอาจารย์ Yoshitaka Otakaki ให้การต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า

ในวันที่ 10 มีนาคม 2558  

 

S__28205067.jpg