ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการ “การใช้ระบบเกรดออนไลน์ มก.”

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบเกรดออนไลน์ มก.”
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 โดยมีวิทยากรจากฝ่ายประมวลผลการศึกษา สำนักทะเบียน มก. 2 ท่าน คือ คุณนวพร  คำชูสังข์ และคุณพรนภา  โรจนะวิจิตร
 

 

IMG_0197_resize.JPGIMG_0196_resize.JPGIMG_0192_resize.JPGIMG_0191_resize.JPGIMG_0195_resize.JPGIMG_0194_resize.JPGIMG_0193_resize.JPGIMG_0198_resize.JPGIMG_0190_resize.JPG