خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - ให้การต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชิบะ
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ให้การต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชิบะ

  

 

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม อ.Kanako Yochimine และอ.Tanaka Ruriko ให้การต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 30 มีนาคม 2558

เพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอนของอาจารย์ และนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

photo 3_resize.JPGS__2293766_resize.jpgS__2293763_resize.jpgphoto 1 (1)_resize.JPGphoto 4_resize.JPGS__2293764_resize.jpg