ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ให้การต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชิบะ

  

 

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม อ.Kanako Yochimine และอ.Tanaka Ruriko ให้การต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 30 มีนาคม 2558

เพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอนของอาจารย์ และนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

photo 3_resize.JPGS__2293766_resize.jpgS__2293763_resize.jpgphoto 1 (1)_resize.JPGphoto 4_resize.JPGS__2293764_resize.jpg