خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - ทุนทัศนศึกษา ณ จังหวัดคาโกะชิม่า ประเทศญี่ปุ่น
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ทุนทัศนศึกษา ณ จังหวัดคาโกะชิม่า ประเทศญี่ปุ่น

นิสิตภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับทุนทัศนศึกษา
ณ จังหวัดคาโกะชิม่า ประเทศญี่ปุ่น จากบริษัท S.K. ALPHA 
ระหว่างวันที่ 9-16 กรกฎาคม 2557
จำนวน 3 ทุน ได้แก่
นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน คือ 
นางสาวขวัญชนก ดอนแก้ว และ นางสาวชลิตา พรรควัฒนชัย
นิสิตสาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 คน คือ 
นางสาวถมทอง ยุกตานนท์

 

12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG11.jpg16.JPG