ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการอบรมปฏิบัติการ การสอนภาษาญี่ปุ่นประจำปี 2014

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพกา ฟูกุชิม่า เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ การสอนภาษาญี่ปุ่นประจำปี 2014
(Hokkaido University Japanese Language Teaching Workshop 2014)
ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-1 ส.ค. 2557

 

208802184_624.jpg208801745_624.jpg208855231_624.jpg208801739_624.jpg208802064_624.jpg208802025_624.jpg208855338_624.jpg208801815_624.jpg