خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - โครงการ “นำชาวญี่ปุ่นเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558”
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการ “นำชาวญี่ปุ่นเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558”

  ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดโครงการ นำชาวญี่ปุ่นเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558” ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โดยให้นิสิตได้มีโอกาสนำภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมาฝึกพูดถ่ายทอดและสนทนาโต้ตอบกับชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ภาษาญี่ปุ่น และเป็นการฝึกฝนให้เกิดความมั่นใจ นอกจากนี้แล้วยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในวันดังกล่าวตรงกับวันครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

IMG_9854_resize.JPGIMG_9859_resize.JPGIMG_9869_resize.JPGIMG_9852_resize.JPGIMG_9870_resize.JPGIMG_9867_resize.JPGIMG_9865_resize.JPGIMG_9857_resize.JPGIMG_9856_resize.JPGIMG_9855_resize.JPGIMG_9853_resize.JPGIMG_9861_resize.JPGIMG_9868_resize.JPGIMG_9860_resize.JPGIMG_9850_resize.JPGIMG_9866_resize.JPGIMG_9858_resize.JPGIMG_9864_resize.JPG