ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการ “นำชาวญี่ปุ่นเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558”

  ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดโครงการ นำชาวญี่ปุ่นเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558” ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โดยให้นิสิตได้มีโอกาสนำภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมาฝึกพูดถ่ายทอดและสนทนาโต้ตอบกับชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ภาษาญี่ปุ่น และเป็นการฝึกฝนให้เกิดความมั่นใจ นอกจากนี้แล้วยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในวันดังกล่าวตรงกับวันครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

IMG_9854_resize.JPGIMG_9859_resize.JPGIMG_9869_resize.JPGIMG_9852_resize.JPGIMG_9870_resize.JPGIMG_9867_resize.JPGIMG_9865_resize.JPGIMG_9857_resize.JPGIMG_9856_resize.JPGIMG_9855_resize.JPGIMG_9853_resize.JPGIMG_9861_resize.JPGIMG_9868_resize.JPGIMG_9860_resize.JPGIMG_9850_resize.JPGIMG_9866_resize.JPGIMG_9858_resize.JPGIMG_9864_resize.JPG