خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - โครงการ Shimane University’s Workshop
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการ Shimane University’s Workshop

  ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดโครงการ "Shimane University’s Workshop" ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยนิสิตได้มีส่วนร่วมและเผยแพร่วิถีชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และผลิตภัณฑ์ Otop  ของไทย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น จากนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Shimane ทำให้นิสิตทั้งสองประเทศได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เกิดเป็นมุมมองและทัศนคติใหม่ๆสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดการทำงานร่วมกันในอนาคต 

 

IMG_9935_resize.JPGIMG_9920_resize.JPGIMG_9928_resize.JPGIMG_9923_resize.JPGIMG_9933_resize.JPGIMG_9971_resize.JPGIMG_9968_resize.JPGIMG_9908_resize.JPGIMG_9941_resize.JPGIMG_9926_resize.JPG