ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการ "นวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น"

  คณาจารย์ และนิสิตภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการ "นวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น" ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเดอะ  เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท โดยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น): TPAจัดคอร์สพิเศษ“การศึกษาเชิงลึกด้านนวัตกรรมการทำธุรกิจของญี่ปุ่น (The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation)” ให้3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในโอกาสที่หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ(JCC) ครบรอบ 60 ปี

 

IMG_0024_resize.JPGdensu02_resize.jpgIMG_0012_resize.JPGIMG_0021_resize.JPGdesu01_resize.jpgIMG_0004_resize.JPGIMG_9986_resize.JPGIMG_0028_resize.JPG