ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตในการแข่งขันคัดลายมือระดับอุดมศึกษา

  

 

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือระดับอุดมศึกษา ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัย Guangdong University of Foreign Studies นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ได้แก่

 

นายจักรกฤษณ์ เกษกาญจนานุช

 

3.jpg2.jpg1.jpg