خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - กิจกรรมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กิจกรรมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ

ถอดรหัสหมากล้อม ปรัชญาสู่ความสำเร็จ
โครงการ “พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น”
ค่ายภาษาญี่ปุ่น ณ Aomori Chuo Gakuin ประเทศญี่ปุ่น
โครงการศึกษาภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัย โทมาโคมาอิ โคมาซาวา
โครงการศึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตร "โอบังยากิ"
โครงการแนะนำข้อมูลการไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศจีน
โครงการ "ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น"
โครงการ "บรรยายพิเศษสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น"
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร "การเขียนพู่กันญี่ปุ่น"
โครงการนวัตกรรมธุรกิจญี่ปุ่น
โครงการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศจีนแก่นิสิตและผู้ปกครอง ครั้งที่ 2
โครงการ Old Japan Students Association, Kingdom of Thailand (OJSAT)
นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขัน “สุดยอด...การประลองคันจิ”ระดับอุดมศึกษา