خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - โครงการถ่ายทอดประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการถ่ายทอดประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนพัส ระรวยทรง มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ในโครงการถ่ายทอดประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ส่วนหนึ่งของรายวิชา 01394597 สัมมนา 

ในวันพุธที่16 กันยายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2

 

DSCF1053_resize.JPGDSCF1057_resize.JPGDSCF1061_resize.JPGDSCF1049_resize.JPGDSCF1047_resize.JPGDSCF1050_resize.JPGDSCF1056_resize.JPGDSCF1058_resize.JPGDSCF1046_resize.JPG