ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการถ่ายทอดประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนพัส ระรวยทรง มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ในโครงการถ่ายทอดประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ส่วนหนึ่งของรายวิชา 01394597 สัมมนา 

ในวันพุธที่16 กันยายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2

 

DSCF1053_resize.JPGDSCF1057_resize.JPGDSCF1061_resize.JPGDSCF1049_resize.JPGDSCF1047_resize.JPGDSCF1050_resize.JPGDSCF1056_resize.JPGDSCF1058_resize.JPGDSCF1046_resize.JPG