خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - โครงการเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย

  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ในโครงการเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย

ส่วนหนึ่งของรายวิชา 01394597 สัมมนา 

ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2

 

DSCF1229_resize.JPGDSCF1228_resize.JPGDSCF1231_resize.JPGDSCF1234_resize.JPGDSCF1232_resize.JPGDSCF1223_resize.JPG