ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย

  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ในโครงการเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย

ส่วนหนึ่งของรายวิชา 01394597 สัมมนา 

ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2

 

DSCF1229_resize.JPGDSCF1228_resize.JPGDSCF1231_resize.JPGDSCF1234_resize.JPGDSCF1232_resize.JPGDSCF1223_resize.JPG