خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - โครงการรบรรยายพิเศษ หัวข้อการเขียนกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการรบรรยายพิเศษ หัวข้อการเขียนกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก จัดโครงการรบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อการเขียนกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีศาสตราจารย์ ทะคะโกะ มุระโอะกะ เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมฟังบรรยายได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนเชิงวิชาการ และสามารถใช้เป็นข้อมูลการเขียนวิทยาพนธ์ต่อไปในอนาคต

 

IMG_0049_resize.JPGIMG_0047_resize.JPGIMG_0050_resize.JPGIMG_0048_resize.JPGIMG_0052_resize.JPG