خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขัน “สุดยอด...การประลองคันจิ”ระดับอุดมศึกษา
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขัน “สุดยอด...การประลองคันจิ”ระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนายสิปปวิชญ์ ศรีชัยลา, นางสาวบุษกร ศรีไทย และนางสาวรัชนก ชื่นชูวิทย์

 นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน สุดยอด...การประลองคันจิ” ระดับอุดมศึกษา

จัดโดย สถาบันไมนิจิอคาเดมี่กรุ๊ป วันที่ 10-11 กันยายน 2559  ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล21

 

 

japannisit