ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการ "ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น"

  

นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการ “ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น” ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ทำให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการ รวามทั้งความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี และแนวคิดในการทำงานของคนญี่ปุ่นมากขึ้น  

 

IMG_0133_resize.JPGIMG_0123_resize.JPGIMG_0135_resize.JPGIMG_0119_resize.JPGIMG_0139_resize.JPGIMG_0132_resize.JPGIMG_0138_resize.JPGIMG_0115_resize.JPGIMG_0125_resize.JPGIMG_0121_resize.JPG