خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
below line
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์

รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

โทรศัพท์ : 02 579 5566 - 8 ต่อ 2410

โทรสาร : 02 561 1558


การศึกษา

M.Ed. (Japanese Language) Tokyo Gakugei University, Japan
อ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสนใจทางวิชาการ ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ภาษาญี่ปุ่น

ผลงานวิชาการ


งานวิจัย

บทบาทของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงในระดับอุดมศึกษา, 2550

งานแปล

   1. ญี่ปุ่นเชิงข่าว, 2550 (แปลร่วม)
   2. เคล็ดลับและมารยาทในการเข้าสังคม, 2551
   3. Step up พูดภาษาญี่ปุ่นเก่งตั้งแต่ต้น, 2553
   4. พูดออกเสียง สำเนียงญี่ปุ่น, 2554
   5. เตรียมสอบวัดระดับ N2 การฟัง, 2555

   6. เตรียมสอบวัดระดับ N3 การฟัง, 2556