خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - อาจารย์วราลี จันทโร
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
below line
Japanese 06 Waralee อาจารย์วราลี จันทโร

การศึกษา

2550 ศศ.ม.(ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544 ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ความสนใจทางวิชาการ
 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ การรับรู้ภาษาที่สอง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ

 

ผลงานวิชาการ

ตำราภาษาญี่ปุ่น4  ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แต่งร่วม)