خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - อาจารย์กุลรัมภา วรศรี
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
below line
Japanese 07 Kulrumpa อาจารย์กุลรัมภา วรศรี

การศึกษา

M.A.Language and Culture, Osaka university,Japan

อ.บ.ภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจทางวิชาการ การเขียนอีเมล์ภาษาญี่ปุ่น  (Japanese Email  Writing)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ (Japanese Education) ภาษาศาสตร์สังคม (Social Linguistic)

 

ผลงานวิชาการ
'Analysis of Pragmatic competence in Thai learners of Japanese  in foreign language environment – The structure of email rejecting –' " Bankoku Nihon Bunka Senta  Nihongokyouiku Kiyou"   Vol 9 ,2012, pp.39 – 48 , The Japan foundation, Bangkok, Thailand.