خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - อาจารย์ ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาจีน
below line
 Chinese 04 Jatuwit

อาจารย์ ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

โทรศัพท์ : 02 579 5566 - 8 ต่อ 4401

โทรสาร : 02 561 1558


การศึกษา

ความสนใจทางวิชาการ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผลงานวิชาการ