خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - อาจารย์จิรายุทธ์ หรรษาพันธุ์
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาจีน
below line
Chinese 07 Jirayut

อาจารย์จิรายุทธ์ หรรษาพันธุ์

กรรมการ

โทรศัพท์ : 02 579 5566 - 8 ต่อ 4401

โทรสาร : 02 561 1558


การศึกษา

2555 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ) Nanjing University, PRC.
2549 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ การสอนภาษาจีนในฐานภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนโบราณ ปรัชญาจีน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ภาษาจีน